Vykonávame všetky druhy pasportizačných prác pre stavebné spoločnosti, developerov, projektantov, aj pre súkromné osoby. Podrobne zaznamenávame existujúci stav objektov, ich poruchy aj estetické vady. Pasportizácia slúži hlavne na dokumentovanie stavebných objektov pred výkonom stavebných prác v ich okolí, a ako podklad na preukázanie vzniknutých škôd, prípadne poistných udalostí. V rámci našich služieb vykonávame nasledovné činnosti:

  • Pasportizácie všetkých typov stavebných konštrukcií, hál, budov, rodinných a panelových domov, ako aj pozemných komunikácií.
  • Podrobné zamerania objektov a vypracovanie výkresovej dokumentácie podľa skutočne zisteného stavu.
  • Prehliadky stavebných objektov a dokumentácia všetkých typov porúch, vypracovanie záverečných správ z prehliadok stavieb.