• Komplexná diagnostika všetkých typov historických budov, kostolov a iných sakrálnych stavieb zo statického hľadiska a ich prepočty podľa súčasných noriem.
 • Diagnostický prieskum murovaných konštrukcií z tehál a kameňa.
 • Diagnostika kamenných klenieb a monitorovanie trhlín v klenbách. Monitorovanie vlhkosti a teploty muriva.
 • Meranie trvalých deformácií a náklonov veží a budov.
 • Diagnostika historických krovov a zvoníc, identifikácia statických porúch. Stanovenie druhu použitého dreva a jeho vlhkosti.
 • Kontrola napadnutia dreva vlhkosťou, drevokaznými hubami a hmyzom.
 • Odber vzoriek dreva, kultivačné laboratórne vyšetrenia preukazujúce prítomnosť a identifikáciu drevokazných húb.
 • Diagnostika a statický prepočet nosných konštrukcií podopierajúcich zvony - zvonových stolíc.
 • Odporúčania pre návrh rekonštrukcie historických budov a sakrálnych stavieb.
 • Vypracovanie záverečných správ z diagnostiky a výkresov skutočných rozmerov konštrukcií.
 • Promptný návrh riešenia havarijných stavov všetkých typov historických stavieb a ich častí.
 • Posudková, expertízna a konzultačná činnosť.