• Komplexná diagnostika cestných a železničných mostov, provizórnych, priemyselných mostov, podchodov, priepustov a lávok pre chodcov.
 • Stanovenie zaťažiteľnosti mostov, statické prepočty.
 • Podrobné zameranie objektov, zameranie trvalých deformácií a náklonov na nosných konštrukciách mostov a lávok.
 • Monitorovanie a kontrola trhlín v nosných konštrukciách mostov.
 • Nedeštruktívne aj deštruktívne testovanie materiálov, odbery vzoriek - betón, betonárska výstuž, konštrukčná oceľ, kameň a drevo.
 • Podrobný prieskum spodnej stavby mostov a základových konštrukcií pozemných stavieb.
 • Kontrola mostných ložísk, mostných záverov a ďalšieho príslušenstva mostov.
 • Kontrola spojov oceľových prvkov: nity, skrutky, zvary.
 • Identifikácia mostných železobetónových a predpätých prefabrikátov.
 • Detekcia výstuže v železobetóne, identifikácia typu výstuže a rozsahu jej korózie.
 • Hlavné prehliadky mostov a kontroly mostov.
 • Komplexné hodnotenie stavebno-technického stavu všetkých typov mostov, klasifikácia porúch.
 • Odporúčania pre návrh rekonštrukcie mostov.
 • Vypracovanie mostných zošitov, dokumentácie skutočného stavu mostných konštrukcií a záverečných správ z diagnostiky.
 • Promptný návrh riešenia havarijných stavov mostov a lávok pre peších.
 • Posudková, expertízna a konzultačná činnosť.
 • Online monitoring mostov a lávok pre peších systémom Statotest