Strength, s.r.o.
Horný Hričov 158
013 42 Horný Hričov
Slovenská republika

mail:
strength@strength.sk
kontakt:

+421 917 209 152
+421 917 207 854

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 50 357 221
DIČ: 212 029 4726
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
Oddiel: Sro, Vložka číšlo: 65848/L