V rámci poradenskej a konzultačnej činnosti ponúkame nasledovné služby:

  • Obhliadky budov, hlavné prehliadky mostov a nosných konštrukcií technologických zariadení.
  • Návrh rekonštrukcie a odporúčania pre ďalšie efektívne využívanie existujúcich stavieb.
  • Zhodnotenie stavu historických budov z pohľadu ich statického pôsobenia.
  • Návrh sanácie poškodených konštrukcií a riešenie naliehavých havarijných stavov.