Tím ľudí spoločnosti Strength vykonáva komplexnú diagnostickú a expertíznu činnosť zameranú na statiku existujúcich stavebných konštrukcií a mostov. Počas nášho odborného pôsobenia na trhu máme za sebou niekoľkoročné skúsenosti s diagnostikovaním a prehliadkami všetkých typov mostných konštrukcií, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, panelových budov, oceľových konštrukcií, stožiarov, ako aj historických objektov. Zrealizovali sme desiatky projekčných návrhov, statických posudkov a expertíz. Našim zákazníkom sa vždy snažíme ponúknuť absolútnu profesionalitu, diskrétne jednanie, vysokú odbornosť a kvalitné výstupy.